מבחני מה"ט להנדסאים

מה"ט הוא הגוף המפקח על הכשרתם והסמכתם של הנדסאים וטכנאים בישראל. בכל מוסדות הלימוד בהם מתקיימים לימודי הנדסאים, מה"ט מנהלים בקרה על תכניות הלימודים, על איכות ההוראה וגם על הבחינות. בחינות הסף של הנדסאים הן חיצוניות למוסד הלימודים, מבחני מה"ט להנדסאים קובעים האם תתקבל הסמכה לתואר הנדסאי והאם בוגרי הלימודים יזכו להירשם בפנקס ההנדסאים.

מבחני מה"ט להנדסאים הם בחינות הגמר הממלכתיות המיועדות לכל מגמת לימודים בנפרד. הבחינות מוגשות בקיץ, ורק חלקן מוגשות באביב. את המיקוד ואת חומר העזר המותר לבחינה ניתן לאתר באתר מבחני מה"ט להנדסאים המתפרסם בכל שנת לימוד.

רק במכללות אורט השלמה מהנדסאי לתואר ראשון 

ציונים עוברים של פרויקט הגמר וציונים עוברים של מבחני מה"ט להנדסאים הם התנאי ההכרחי לקבלת התואר – הנדסאי. כמו כן, ישנה החשיבות לציוני הבחינות הפנימיות של מוסדות הלימוד, שכן אלו נחשבים כציוני מגן.

ברשת מכללות אורט קיימים לימודי הנדסאים במגוון רחב של תחומי לימוד בעלי ביקוש בתעשייה. מוסדות לימודי אורט פועלות על פי הסטנדרטים שמה"ט מכתיבה, ומכינה את הסטודנטים היטב לבחינות הגמר החיצוניות של מה"ט. תכני הלימוד שרשת אורט מעבירה הם על פי הגדרות מה"ט, ובנוסף מוקנים לסטודנטים ערכים מוספים דרך התנסות מעשית. סגל המורים מסייעים לתלמידים לבנות את פרויקט הגמר בצורה הטובה ביותר, ומייעדים את התלמידים להצטיינות בכל מבחני מה"ט להנדסאים. בוגרי אורט בתחומי הטכנולוגיה זכו להשתלב במשרות הנדסאים בתעשיות השונות ובחברות ההייטק במשק.